Close

Certifikáty

Technická inspekce České republiky –
oprávnění k činnosti – ev. č. 8169/2/15/EZ-M, O, Z-E2A.


Osvědčení – zkouška odborné způsobilosti ev. č. osv.: 13/2015.


Živnostenské oprávnění:
ÚMČ Praha 11
Č.j. MCP11/15/004232/ŽO/Suk
Sp. značka: S-MCP11/15/004224.